Đi trở lại   Câu Lạc Bộ Cán Bộ Trẻ - TP Đà Nẵng > DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN > Cán bộ trẻ đọc sách
Gallery FAQ Thành viên Lịch Tìm kiếm Bài mới trong ngày Đánh dấu diễn đàn đã đọc

Gửi Đề tài mới Hồi đáp
 
Công cụ Đề tài
  #1  
Old 28-11-2007, 09:03 AM
hoaihd's Avatar
hoaihd
hoaihd is offline

Kinh tế 2
 
» Tên thật: Hà Đức Hoài
» Cơ quan công tác: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Bài gửi: 301
Send a message via Yahoo to hoaihd
Default Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay

Từ năm 1988, khi Luật đầu tư nước ngoài có hiệu lực, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Qua gần 20 năm vận động và phát triển, đến nay kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã khẳng định được vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Khu vực kinh tế này đã có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GDP, cho đầu tư phát triển xã hội, cho kim ngạch xuất khẩu và tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương “Tạo điều kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển thuận lợi, hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng, xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm”; Cần thiết phải “cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài” và khẳng định “kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài... là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Để giúp bạn đọc có điều kiện tham khảo về cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như phương pháp luận để đi sâu tìm hiểu thành phần kinh tế này. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản công trình nghiên cứu của tập thể tác giả Viện Kinh tế chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS, Ts Trần Quang Lâm và TS An Như Hải chủ biên dưới tiêu đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay”.

Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay gồm 5 chương.

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngnĩa Việt Nam.

I. Nguồn gốc và bản chất của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) ở Việt Nam hiện nay. Cơ sở lý luận về nguồn gốc ra đời của FIE là tập hợp các doanh nghiệp do luồng vốn đầu tư từ các đối tác kinh tế ngoài nước vào nền kinh tế nội địa hình thành nên. Bản chất của FIE là sự kéo dài đầu tư trong nước vượt biên giới quốc gia với mục đích thu lợi nhuận độc quyền cao. Đối với nước nhận đầu tư, khu vực FIE là một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo lập cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại cho phương thức sản xuất mới, đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

II. Các hình thức và đặc trưng kinh tế của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, phổ biến nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO). Đặc thù của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là được tạo lập không chỉ do vốn bằng tiền mà còn bằng tài sản vô hình (sáng chế, công nghệ, bí quyết, thương hiệu, nhãn mác, danh tiếng, kỹ năng quản lý, thị trường...), tài sản hữu hình (máy móc, thiết bị, nguyên liệu...).

Chương 2: Thực trạng phát triển và sử dụng FIE ở Việt Nam từ 1988 đến 2005.

I. Thực trạng hoạt động của FIE trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hiện đã có hơn l00 tập đoàn xuyên quốc gia (TNCS) đầu tư và làm ăn ở Việt Nam. Khu vực FIE đã trực tiếp thu hút hơn 800 nghìn lao động có chuyên môn nghiệp vụ và hàng triệu lao động gián tiếp. 10 địa phương thu hút nhiều FDI giai đoạn 1988-2005 là: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Long An, Hải Dương, Quảng Ninh.

II. Đánh giá tổng quát hoạt động của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khu vực FIE là lực lượng quan trọng hỗ trợ cho các khu vực kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với uy tín của mình đã giúp hàng hoá Việt Nam xâm nhập vào thị trường thế giới, góp phần nâng cao năng lực quản lý, trình độ công nghệ, tay nghề, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chương 3: Vai trò cơ bản của khu vực FIE trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

I. Vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) trong việc hoàn thiện thể chế thị trường và hình thành đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế Việt Nam. FIE góp phần điều chỉnh đường lối phù hợp với thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế ở Việt Nam, thúc đẩy cải cách các thể chế kinh tế tương ứng ở Việt Nam. Phát triển và hoàn thiện các loại thị trường ở Việt Nam, đặc biệt là thị trường lao động, thị trường du lịch và thị trường bất động sản.

II. Vai trò của khu vực FIE trong chuyển giao công nghệ thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá và mở rộng hợp tác, phân công lao động quốc tế của Việt Nam. Vai trò của khu vực FIE trong tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn và công nghệ của các nước, trong chiếm lĩnh và khai thác thị trường khu vực và quốc tế.

III. Vai trò của khu vực FIE trong phát triển, khai thác và sử dụng nguồn nhân lực ở Việt Nam, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động Việt Nam. Tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động trực tiếp và lao động quản lý, phát triển nguồn nhân lực cho tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

IV. Vai trò của khu vực FIE trong việc thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam, góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiếp cận kinh tế tri thức.

Chương 4: Kinh nghiệm một số nước trong thu hút và sử dụng FIE

I. Kinh nghiệm của Trung Quốc.

II. Kinh nghiệm của Hàn Quốc.

II. Kinh nghiệm của Thái Lan.

Chương 5: Xu thế, triển vọng và giải pháp phát triển, sử dụng khu vực FIE ở Việt Nam.

I. Xu thế và triển vọng của khu vực FIE ở Việt Nam. Tiềm năng từ nguồn nhân lực, chi phí lao động có tính cạnh tranh là những lý do chủ yếu thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng chuyển hoá những thách thức và cơ hội tiềm năng thành những thực tế cụ thể.

II. Những quan điểm cơ bản về phát triển và sử dụng FIE trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thực hiện nhất quán đường lối và chính sách của Đảng là coi khu vực FIE là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Phát triển bền vững, cân đối giữa các khu vực kinh tế trong nước và khu vực FIE, trong đó việc phát triển các khu vực kinh tế trong nước là quyết định, khu vực FIE là quan trọng.

III. Những giải pháp phát triển, mở rộng và sử dụng khu vực FIE để phát triển kinh tế ở Việt Nam. Để tiếp tục thu hút FDI vào phát triển khu vực FIE phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong thời gian tới, cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao tính hấp dẫn và tính cạnh tranh của môi trường đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Trên cơ sở khảo sát, phân tích số liệu từ nhiều góc độ khác nhau, các tác giả cuốn “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay” đã tập trung phân tích về nguồn gốc, hình thức, đặc trưng, thực trạng, xu thế và triển vọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Đồng thời, thông qua kinh nghiệm của một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, các tác giả nêu ra một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
Sách do NXB Chính quốc gia xuất bản, giá bìa 30.000đ
(sưu tầm)
Reply With Quote
Gửi Đề tài mới Hồi đáp


Số người đang xem đề tài này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Các thành viên đã xem đề tài này: 3
bientaptin, ducvtm, khanhtq
Công cụ Đề tài

Quyền hạn của bạn
Bạn không được quyền gửi đề tài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi file đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết của bạn

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Chuyển đến Chuyên mục


Múi giờ hệ thống GMT +7. Bây giờ là 07:18 AM.

Bản quyền của Câu lạc bộ Cán bộ trẻ thành phố Đà Nẵng
Giấy phép số:
277/GP-BC do Cục Báo Chí, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 28/6/2007
Văn phòng:
44 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 84.511.840469
E-mail: canbotre@danang.gov.vn; Website: canbotre.danang.vn
Powered by vBulletin®
Version 3.6.5 Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.