Đi trở lại   Câu Lạc Bộ Cán Bộ Trẻ - TP Đà Nẵng > DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN > Chuyên đề thảo luận > Kinh tế > Sưu tầm - Tham khảo
Gallery FAQ Thành viên Lịch Tìm kiếm Bài mới trong ngày Đánh dấu diễn đàn đã đọc

Gửi Đề tài mới Hồi đáp
 
Công cụ Đề tài
  #1  
Old 25-10-2008, 02:49 PM
hoaihd's Avatar
hoaihd
hoaihd is offline

Kinh tế 2
 
» Tên thật: Hà Đức Hoài
» Cơ quan công tác: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Bài gửi: 301
Send a message via Yahoo to hoaihd
Default Cơ cấu kinh tế Việt Nam sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X

Ba năm qua tuy cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm song về cơ bản cơ cấu kinh tế của nước ta đã được bố trí hợp lý và phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá…

Theo báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội các năm 2005, 2006, 2007 và những tháng đầu năm 2008 của Chính phủ, theo thông cáo báo chí các năm 2005, 2006, 2007, và thông báo Tổng điều tra dân số năm 2007 cuả Tổng cục Thống kê, và theo các báo cáo của nhiều đảng bộ tỉnh và thành phố tại các Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vừa qua, nhìn riêng về góc độ chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế đất nước theo định hướng do Đại hội X của Đảng đề ra, bước đầu chúng ta có thể khẳng định cơ cấu của nền kinh tế nước ta gần 3 năm qua đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá…

Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế nước ta 3 năm qua là bức tranh của một nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nhưng còn non trẻ với cơ cấu nội bộ được sắp xếp, tổ chức tương đối hoàn chỉnh đáp ứng với mục tiêu phát triển bền vững…

Phát huy tiềm năng và thế mạnh của mình, các thành phần kinh tế phát triển khá mạnh mẽ. Khu vực kinh tế Nhà nước 3 năm qua luôn luôn duy trì tỷ lệ khoảng 38,4% và đang được đổi mới, tổ chức lại giữ vai trò chi phối nhiều ngành kinh tế then chốt và tập trung hơn vào những lĩnh vực chủ yêú của nền kinh tế. Kinh tế dân doanh (bao gồm kinh tế cá thể, doanh nghiệp tư nhân, và hợp tác xã) phát triển nhanh đã chiếm tỷ lệ khoảng 45 đến 46% và hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giải quyết việc làm, cải thiện dân sinh, xoá đói giảm nghèo.Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng trưởng cao, có nhiều dự án có nguồn vốn lớn, khu vực này chiếm tỷ lệ khoảng từ 15 đến 17,5 % …

Ba năm qua, kinh tế ngành cũng có nhiều biến đổi tích cực: Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP chiếm từ 40,6 – 40,7%, tỷ trọng dịch vụ chiếm khoảng 38,7 – 38,8%, tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 20,6 – 20,7%. Trong từng ngành nghề kinh tế đang có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu sản xuất, cơ cấu công nghệ, cơ cấu sản phẩm chẳng hạn như trong nhóm nông, lâm, ngư nghiệp thì tỷ trọng thuỷ sản đang tăng lên, trong công nghiệp, tỷ trọng của ngành chế biến công nghiệp đang có chiều hướng phát triển, trong dịch vụ, tỷ trọng các ngành dịch vụ có chất lượng cao như : tài chính, ngân hàng, du lịch, bảo hiểm ngày càng phát triển nhanh.

Ba năm qua kinh tế vùng phát triển khá ngoạn mục và đồng đều. Ngoài bốn vùng kinh tế trọng điểm là: Đồng bằng Sông Hồng, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu long, các vùng kinh tế khác như Tây Bắc, Tây Nguyên …đều có những bước phát triển đột phá. Tính đến tháng 7-2007 cả nước đã có 577 cụm công nghiệp, trong đó có 168 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Gắn liền với sự phát triển ngành nghề sản xuất, cơ cấu lao động 3 năm qua đang có sự chuyển dịch nhanh chóng. Tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng lên, và lao động trong nông nghiệp đang giảm đi. Một thực tế đáng buồn là tỷ trọng lao động qua đào tạo để đáp ứng với nghề nghiệp mới còn rất hạn chế, người ta ước tính tỷ lệ này vẫn chỉ dừng ở mức khoảng 20 đến 30%

Trên nền tảng các quan điểm phát triển kinh tế do Đại hội lần thứ X của Đảng đề ra, phân tích thực trạng phát triển cơ cấu kinh tế như trên , chúng ta có thể rút ra một số vấn đề bổ ích là:

1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ 2006 đến 2010 do Đại hội lần thứ X của Đảng đề ra là: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển. Đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đaị vào năm 2020. Giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế… Sau gần 3 năm thực hiện, chúng ta thấy mục tiêu đó đang được thực hiện một cách toàn diện, tích cực và đã đạt được những thành tựu khá vững vàng. Vượt qua mọi thử thách của thiên tai mưa lũ, bão tố và dịch bệnh, vượt qua mọi thử thách của suy thoái kinh tế thế giới 3 năm qua nền kinh tế nước ta về cơ bản ổn định và phát triển đúng định hướng. Có được như vậy chính là nhờ một phần cơ bản của sự bố trí phát triển hợp lý, huy động được tiềm năng của các vùng kinh tế, ngành kinh tế, các lực lượng vật chất và tinh thần của cả nước…

2. Măc dầu có những đóng góp to lớn và có những bước phát triển mới như trên nhưng nhìn tổng thể và khách quan thì 3 năm qua sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn quá chậm, thậm chí có một số lĩnh vực vẫn còn trong tình trạng lạc hậu so với sự phát triển. Sự chậm chễ này biểu hiện ở những bằng chứng sau: Chuyển dịch từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nghiệp là một trong những yếu điểm nhất của chúng ta hiện nay. Mô hình tăng trưởng chủ yếu của Việt Nam là dựa vào những lợi thế so sánh tĩnh đó là nguồn tài nguyên thô và lao động rẻ chưa có kỹ năng. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu vẫn là gia công, lắp ráp , rất ít sản phảm có hàm lượng trí tuệ cao. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp và nông thôn còn rất lúng túng. Đến nay sản xuất nông nghiệp vẫn luôn luôn bị động trước những đòi hỏi của thị trường, nhiều địa phương vẫn không xác định được định hướng nuôi trồng cây gì, con gì … Tỷ trọng dịch vụ trong GDP còn thấp, nhưng trong quá trình phát triển khu vực này cũng đang bộc lộ khá nhiều thách thức như: phát triển các khu du dịch, sân gôn, khu công nghiệp … tuỳ tiện làm giảm diện tích cấy trồng của nông nghiệp, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của nông dân… Các vùng kinh tế trọng điểm vẫn phát triển chậm, chưa phát huy được thế mạnh để đi nhanh vào cơ cấu kinh tế hiện đại. Các thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế Nhà nước vẫn chưa tìm được mô hình quản lý hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn làm ăn thua lỗ. Kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác chưa được tạo đủ điều kiện thuận lợi để phát triển. Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn yếu. Tỷ trọng lao động trong nông nghiệp vẫn còn cao. Tình trạng lao động không có việc làm, thiếu việc làm còn nhiều. Lao động không qua đào tạo, không có trình độ tay nghề rất đáng báo động… Cơ cấu đầu tư vẫn chưa hợp lý, chưa hướng vào các ngành có giá trị gia tăng… Đầu tư ngân sách nhà nước và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước còn dàn trải, thất thoát, hiệu quả thấp. Không ít các công trình trọng điểm không hoàn thành đúng kế hoạch… Đặc biệt công tác quy hoạch chất lượng thấp, quản lý kém chưa phù hợp với tình hình phát triển của xã hội dẫn đến nhiều tổn hại về tiền của vật chất mang tính liên hoàn…

Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều, có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan nhưng suy cho cùng có thể là do các nguyên nhân chủ yếu sau: Trước nhất là do nhận thức chưa đầy đủ của các cấp các ngành về đường lối đổi mới kinh tế của Đảng ta, từ đó trong tư duy và cả trong hành động chỉ đạo còn lúng túng, chậm chễ, khả năng dự báo và phát hiện chưa cao, chưa nhạy bén trước sự phát triển mau lẹ của tình hình trong nước và quốc tế. Các chính sách và giải pháp vẫn chưa đủ mạnh, chưa kịp thời. Hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế chưa cao, cải cách hành chính còn rất chậm và đặc biệt đội ngũ cán bộ vẫn chưa đáp ứng kịp với tình hình và nhiệm vụ hiện nay.

3. Chỉ còn 2 năm nữa để hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội do Đại hội X của Đảng đề ra, công việc còn lại rất nhiều và trách nhiệm của chúng ta hết sức nặng nề, bởi vậy chúng ta nên khẩn trương làm tốt các công việc sau:

Một là: Cần tiếp tục nắm vững và triển khai đồng bộ những nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế do Đại hội X đề ra. Cần quán triệt toàn diện các định hướng phát triển kinh tế ngành, lĩnh vực và vùng do Đại hội X đề ra…

Hai là: Cần khẩn trương quán triệt đồng bộ, sâu sắc và có chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ba là: Trước tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế nước ta sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, hơn lúc nào hết, giờ đây chúng ta cần kiên định, giữ vững mục tiêu và định hướng phát triển, nhanh chóng, và linh hoạt có những giải pháp vừa vượt ra trong bão giông suy thoái vừa ổn định và đi lên theo đúng mục tiêu đã định. Mười tháng qua, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đúng và kịp thời. Chính vì thế, Hội nghị Trung ương lần thứ tám (khóa X) mới đây và tiếp theo là kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII đang tiến hành đã tiếp tục khẳng định và chỉ rõ, để đẩy lùi lạm phát thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 2008, tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo, chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp điều chỉnh đầu tư, tiết kiệm chi tiêu, thắt chặt tài chính, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, hỗ trợ kịp thời cho phát triển sản xuất, ổn định dân sinh xã hội cần được tổ chức hiện thống nhất, nghiêm túc. Trong mọi tình huống chúng ta cần tuyệt đối tin tưởng vào sự điều hành chung của chính phủ. Đoàn kết , thống nhất hành động và hành động theo khuôn khổ của pháp luật đó là sức mạnh của nền kinh tế thị trường còn non trẻ của chúng ta.
Theo Báo Điện tử ĐCSVN
Reply With Quote
Gửi Đề tài mới Hồi đáp


Số người đang xem đề tài này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Các thành viên đã xem đề tài này: 5
cuongdq, hoaihd, khapd, sonpv, trunglm
Công cụ Đề tài

Quyền hạn của bạn
Bạn không được quyền gửi đề tài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi file đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết của bạn

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Chuyển đến Chuyên mục


Múi giờ hệ thống GMT +7. Bây giờ là 02:16 AM.

Bản quyền của Câu lạc bộ Cán bộ trẻ thành phố Đà Nẵng
Giấy phép số:
277/GP-BC do Cục Báo Chí, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 28/6/2007
Văn phòng:
44 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 84.511.840469
E-mail: canbotre@danang.gov.vn; Website: canbotre.danang.vn
Powered by vBulletin®
Version 3.6.5 Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.